Oprema za voćarstvo i vinogradarstvo

 

APARATI  ZA  POSTAVLJANJE UKRASNIH KAPICA

Enološke posude

Aparat za ukrasne kapice inox Aparat za ukrasne kapice

Prese za voće

Muljače za grožđe

Muljače i pasirke za voće

Pumpe za pretakanje

Uređaji za filtriranje

Pretakači

INOX burad

Polipropilenske posude

HORIZONTALNI APARAT INOX

HORIZONTALNI APARAT

Drvena burad

   
   

Pletare

Ručni aparat za ukrasne kapice

Ukrasne kapice

Čepilice

Aparati za kapice

Zatvarači

Vrenjače

Punilice

Oprema za pranje flaša

RUČNI APARAT 

TERMOSKUPLJAJUĆE UKRASNE KAPICE

Merni instrumenti

   

Pasterizator

   
     
     
     

Vrh stranice Vrh strane

 

Copyright © Migros 2001 - 2006