Oprema za voćarstvo i vinogradarstvo

OPREMA ZA PRANJE FLAŠA

Enološke posude

 

 

 

Hidraulični uređaj za pranje flaša

 

 

 

Ručmni uređaj za pranje flaša

Prese za voće

Muljače za grožđe

Muljače i pasirke za voće

Pumpe za pretakanje

Uređaji za filtriranje

Pretakači

INOX burad

Polipropilenske posude

 HIDRAULIČNI UREĐAJ ZA PRANJE FLAŠA

 RUČNI  UREĐAJ ZA PRANJE FLAŠA

Drvena burad

   
   

Staklena ambalaža

Okretna četka za pranje flaša

Četka za uređaj za pranje flaša

Čepilice

Aparati za kapice

Zatvarači

Vrenjače

Punilice

OKRETNA ČETKA ZA PRANJE FLAŠA

INOX ČETKA

(rezervni deo uređaja za pranje flaša)

Oprema za pranje flaša

   
   

Merni instrumenti

   

Pasterizator

   
  Četka za pranje flaša Četka za pranje pletara

 

ČETKA ZA PRANJE FLAŠA

ČETKA ZA PRANJE FLAŠA

     
  Ispirač flaša

 

ISPIRAČ FLAŠA    OCEĐIVAČ ZA FLAŠE

Kapacitet: 81 flaša

     

Vrh stranice Vrh strane

 

Copyright © Migros 2001 - 2006