Oprema za voćarstvo i vinogradarstvo

PUMPE ZA KLJUK (KOMINU)

Enološke posude

Pumpa za kljuk   Pumpa za kljuk 

Prese za voće

Muljače za grožđe

Muljače i pasirke za voće

Pumpe za pretakanje

Pumpe za kljuk

Uređaji za filtriranje

Pretakači

PUMPA EURO 40

PUMPA EURO 50

INOX burad

Monofazna pumpa za pretakanje gustih (kljuk, komina) i bistrih tečnosti (vino, rakije, vode, sok nafta). Isporučuje se na kolicima.  Telo pumpe i kolica su izrađeni od nerđajućeg čelika (inox), a impeler od specijalne gume.

Monofazna pumpa za pretakanje gustih (kljuk, komina) i bistrih tečnosti (vino, rakije, vode, sok nafta). Isporučuje se na kolicima.  Telo pumpe i kolica su izrađeni od nerđajućeg čelika (inox), a impeler od specijalne gume.

Polipropilenske posude

Drvena burad

Šifra artikla

Protok

(L/h)

Ø D 

(mm)

Dimenzije

 (m)

Težina

 (kg)

EURO 40

9500

40

800x310x470

21

Šifra artikla

Protok

(L/h)

Ø D 

(mm)

Dimenzije

 (m)

Težina

 (kg)

EURO 50

7000

50

800x500x810

43

Staklena ambalaža

Čepilice

   
   

Aparati za kapice

 

              Kolektor za kljuk

 

Kolektor za kljuk

Zatvarači

Vrenjače

Punilice

Oprema za pranje flaša

Merni instrumenti

Pasterizator

KOLEKTOR ZA KLJUK

Motorizovani uređaj koji se postavlja ispod mlina ili pasirke  radi lakšeg i bržeg prebacivanja voćne pulpe (kljuka, komine). Sastoji se od motoriziranog spremnika za prikupljanje pulpe i dve pumpe EURO 40 koje su montirane na kolicima. Kapacitet kolektora zavisi od gustine kljuka i kreće se do max. 3000 l/h. Materijal: nerđajući čelik - inox AISI 304

 
 
     
   

Pumpa za pretakanje bistrih tečnosti 

Centrifugalna monofazna dvosmerna pumpa za pretakanje bistrih tečnosti (vino, rakija, pivo, mleko, ulje, nafta) do max. temperature  90 C.  Telo i radno kolo pumpe izrađeni su od nerđajućeg čelika - inox AISI 304. Isporučuje se zajedno sa priključcima za crevo takođe izrađenim od nerđajućeg čelika.

 

Šifra artikla

Protok

(L/h)

Rpm

Ø D 

(mm)

Hmax

 (m)

ENOS 20

1600

2800

20

12

ENOS 25

2520

1400

25

12

ENOS 30

3900

1400

30

12

 

PUMPA ENOS

     

Vrh stranice Vrh strane

 

Copyright © Migros 2001 - 2006