Oprema za voćarstvo i vinogradarstvo

PUMPE ZA PRETAKANJE

Enološke posude

 ROVER KATALOG (PDF)

REZERVNI DELOVI ZA ROVER PUMPE

Prese za voće

   
   

Muljače

Rover pumpa Pumpa be-m

Pasirke i mlinovi

Pumpe za pretakanje

Pumpe za kljuk

Uređaji za filtriranje

Pretakači

INOX burad

"ROVER" PUMPA

"BE- M" PUMPA

Polipropilenske posude

Klasična dvosmerna pumpa za pretakanje bistrih tečnosti i nafte. Materijal: mesing.

Klasična dvosmerna pumpa za pretakanje bistrih tečnosti  i nafte. Materijal: mesing.

Drvena burad

 

Šifra artikla

Protok

(L/h)

Ø D 

(mm)

Hmax

 (m)

Težina

 (kg)

ROVER 20

 1700

20

25

5

ROVER 25

 2500

25

25

6

ROVER 30

 4500

30

20

8

ROVER 35

 4500

35

20

8

ROVER 40

 5100

40

15

11

 

Detaljnije o pretakanju vina...

 

Šifra artikla

Protok

(L/h)

Ø D 

(mm)

Hmax

 (m)

Težina

 (kg)

BE-M 20

1700

20

25

5

BE-M 25

2400

25

12

6

BE-M 30

5000

30

15

8

BE-M 40

6500

40

15

11

BE-M 50

 15000

50

25

22

Staklena ambalaža

Čepilice

Aparati za kapice

Zatvarači

Vrenjače

Punilice

   
   

Oprema za pranje flaša

BE-M by pass pumpa  

 

Merni instrumenti

Pasterizator

Enološka sredstva

 
 
 
 
 

"ROVER (BE-M) By Pass"  PUMPA

"NOVAX  By Pass"  PUMPA

 

Dvosmerna pumpa za pretakanje bistrih tečnosti i nafte, sa regulacijom protoka. Materijal: mesing.

Dvosmerna pumpa za pretakanje bistrih tečnosti (vino, rakija, voda) sa regulacijom protoka. Materijal: nerđajuća legura čelika.

   

Šifra artikla

Protok

(L/h)

Ø D 

(mm)

Hmax

 (m)

Težina

 (kg)

ROVER 20 By Pass

 800 -1700

20

12-24

5

ROVER 25 By Pass

1200 -2400

25

12-24

6

 

Šifra artikla

Protok

(L/h)

Ø D 

(mm)

Hmax

 (m)

Težina

 (kg)

NOVAX 20 By Pass

 800 -1700

20

25

5

NOVAX 25 By Pass

1500 -2500

25

20

6

     
   
   

 Novax B pumpa

 

"NOVAX  M"  PUMPA

"NOVAX  B"  PUMPA

 

Klasična dvosmerna pumpa za pretakanje bistrih tečnosti (vino, rakija, voda).  Materijal: nerđajuća legura čelika.

Dvosmerna pumpa za pretakanje piva i drugih bistrih tečnosti  (vino, rakija, voda) temperature do 95 C. Materijal: nerđajuća legura čelika.

   

Šifra artikla

Protok

(L/h)

Ø D 

(mm)

Hmax

 (m)

Težina

 (kg)

NOVAX M 20

 1700

20

25

5

NOVAX M 25

 2400

25

12

6

NOVAX M 30

 5000

30

15

10

NOVAX M 35

 5000

35

15

10

NOVAX M 40

 6500

40

15

11

NOVAX M 50

 15000

50

25

22

 

 

Šifra artikla

Protok

(L/h)

Ø D 

(mm)

Hmax

 (m)

Težina

 (kg)

NOVAX-B 20

1700

20

25

5

NOVAX-B 25

2400

25

8

12

NOVAX-B 30

5000

30

8

15

 

Temperatura  tečnosti do maksimalnih 95oC.

 

     
  Marina pumpa

   

 

"MARINA" PUMPA (12V-24 V)

"MARINA NOVAX" PUMPA (12V - 24 V)

 

Dvosmerna pumpa za pretakanje bistrih tečnosti i nafte sa duplom rotacijom.  Priključuje se na akumulator napona 12 V ili 24 V. Uz pumpu se ne isporučuju kablovi. Materijal: mesing.

Dvosmerna pumpa za pretakanje bistrih tečnosti (vino, rakija, voda)  sa duplom rotacijom.  Priključuje se na akumulator napona 12 V ili 24 V. Uz pumpu se ne isporučuju kablovi. Materijal: nerđajuća legura čelika. Materijal: nerđajuća legura čelika.

 

 

Šifra artikla

Protok

(L/h)

Ø D 

(mm)

Hmax

 (m)

Težina

 (kg)

MARINA 20 - 12V

 2000

20

24

6

MARINA 20 - 24V

 2000

20

24

6

MARINA 25 - 12V

 3000

25

24

7

MARINA 25 - 24V

 3000

25

24

7

MARINA 30 - 12V

 5000

30

24

8

MARINA 30 - 12V

 5000

30

24

8

 

Šifra artikla

Protok

(L/h)

Ø D 

(mm)

Hmax

 (m)

Težina

 (kg)

MARINA NOVAX 20 - 12V

 2000

20

24

6

MARINA NOVAX 20 - 24V

 2000

20

24

6

MARINA NOVAX 25 - 12V

 3000

25

24

7

MARINA NOVAX 25 - 24V

 3000

25

24

7

MARINA NOVAX 30 - 12V

 5000

30

24

8

MARINA NOVAX 30 - 24V

 5000

30

24

8

 

     
   

 

"MARINA G" PUMPA

"MARINA NOVAX -G" PUMPA

 

Dvosmerna pumpa za pretakanje mašinskog ulja i drugih tečnosti ogovarajuće viskoznosti, sa duplom rotacijom. Priključuje se na akumulator napona 12 V ili 24 V. Uz pumpu se ne isporučuju kablovi. Materijal: mesing.

Dvosmerna pumpa za pretakanje jestivog ulja i drugih tečnosti ogovarajuće viskoznosti, sa duplom rotacijom. Priključuje se na akumulator napona 12 V ili 24 V. Uz pumpu se ne isporučuju kablovi. Materijal: nerđajuća legura čelika.

 

 

Šifra artikla

Protok

(L/h)

Ø D 

(mm)

Hmax

 (m)

Težina

 (kg)

MARINA G 20-12V

1450

20

20

7

MARINA G 20 - 24V

1450

20

20

7

.

Šifra artikla

NOVAX

Protok

(L/h)

Ø D 

(mm)

Hmax

 (m)

Težina

 (kg)

MARINA NOVAX G 20-12V

1450

20

20

7

MARINA NOVAX G 20-24 V

1450

20

20

 

     
  Pumpa za pretakanje B-G  

 Pump za pretakanje Novax G

 

"BE - G"  PUMPA

"NOVAX - G" PUMPA

 

Dvosmerna pumpa sa zupčanicima za mašinskog ulja. Materijal: mesing.

 

Šifra artikla

Protok

(L/h)

Ø D 

(mm)

Hmax

 (m)

Težina

 (kg)

BE-G 20 HP 0.6

900

20

24

6

BE-G 20 HP 0.8

1750

20

24

7

Dvosmerna pumpa sa zupčanicima za jestivog ulja. Materijal: nerđajuća legura čelika.

 

Šifra artikla

Protok

(L/h)

Ø D 

(mm)

Hmax

 (m)

Težina

 (kg)

NOVAX-G 20 HP 0.6

900

20

24

6

NOVAX-G 20 HP 0.8

1750

20

24

7

     
   
  Dispanzer za vino    Dispanzer za naftu
    DISPENZER ZA PIĆE   DISPENZER ZA NAFTU
 

Pumpa za pretakanje pića sa meračem protoka, crevom, usisnim filterom i pištoljem za točenje. Pumpa NOVAX M 20. Crevo 20 mm.

Pumpa za pretakanje nafte sa meračem protoka, crevom, usisnim filterom i pištoljem za točenje. Pumpa BE-M 20. Crevo 20 mm.

 

Šifra

Protok (L/h)

Težina (kg)

NOVAX 20M

 1700

15

Šifra

Protok (L/h)

Težina (kg)

BE-M 20

 1700

15

     
   

Pumpa za pretakanje bistrih tečnosti 

Centrifugalna monofazna dvosmerna pumpa za pretakanje bistrih tečnosti (vino, rakija, pivo, mleko, jestivo ulje, nafta) do max. temperature  90 C.  Telo i radno kolo pumpe izrađeni su od nerđajućeg čelika - inox AISI 304. Isporučuje se zajedno sa priključcima za crevo takođe izrađenim od nerđajućeg čelika.

 

Šifra artikla

Protok

(L/h)

Rpm

Ø D 

(mm)

Hmax

 (m)

ENOS 20

1600

2800

20

12

ENOS 25

2520

1400

25

12

ENOS 30

3900

1400

30

12

ENOS 40

5300

1400

40

12

 

PUMPA ENOS

     
  Pumpa Euro 20 

Volumetrijska monofazna dvosmerna pumpa za pretakanje bistrih tečnosti i gušćih tečnosti do max. temperature  90 C.  Telo  pumpe izrađeno je od nerđajućeg čelika - inox AISI 304, dok je radno kolo od gume. Pumpa se isporučuje zajedno sa priključcima za crevo izrađenim takođe od nerđajućeg čelika - inox AISI 304.

 

Šifra artikla

Protok

(L/h)

Rpm

Ø D 

(mm)

Težina

 (kg)

EURO 20

1000

900

20

15

 

PUMPA EURO 20

     
   

Pumpa sa remenicom 

Centrifugalna monofazna dvosmerna pumpa za pretakanje bistrih tečnosti sa remenicom i postoljem.

 

Šifra artikla

Protok

(L/h)

Rpm

Ø D 

(mm)

Ø D (r)

(mm)

Hmax

 (m)

N- 20

1700

3000

20

58

24

N- 25

2500

3000

25

58

24

N- 30

5000

3000

30

58

24

 

PUMPA N

     
 

Dril pumpa

Dril pumpaDril pumpa

 

DRIL PVC PUMPA

DRIL  PRIKLJUČNA PUMPA

 

Univerzalna jednosmerna priključna pumpa za pretakanje bistrih tečnosti. Koristi bušilicu kao pogon.

Priključak za crevo Ø 10 mm

Kapacitet pretakanja:  60 L/min

Dubina izvlačenja tečnosti:  4 m

Visina izbacivanja tečnosti: 10 m

Dvosmerna mesingana priključna pumpa za pretakanje bistrih tečnosti. Kao pogon kjoristi bušilici.

 

Šifra

Protok (L/h)

Ø D (mm)

Hmax (m)

Težina (kg)

DRILL 14

 1400

14

25

1.5

DRILL 20

 1700

20

24

1.5

DRILL 25

 2500

25

24

2

     
 

  Brojčanik vino


Brojčanik nafta

  BROJČANIK - VINO BROJČANIK -  DIESEL
 

Brojčanik za merenje protoka pića.

(rezervni deo za dispenzer)

Brojčanik za merenje protoka nafte.

(rezervni deo za dispenzer)

     
  Pištolj za pretakanje
  PIŠTOLJ ZA PRETAKANJE PIĆA PIŠTOLJ ZA PRETAKANJE NAFTE
     
   

Set za naftu

Kolica za pumpu
  SET ZA PRETAKANJE NAFTE

Set sadrži pištolj, usisni filter, 5 m creva 20) i dve šelne.
 

KOLICA ZA ROVER PUMPU

Maksimalna nosivost kolica: 25 kg

     
 

 

 Crevo ALIFLEX

Crevo ALIFLEX

 

Spiralno crevo za pumpe

 

Dimezija
 
(Ø)

Dužina
(m)

Temperatura
(oC)

20 mm

25

od +60  do -15

25 mm

25

od +60  do -15

30 mm

25

od +60  do -15

35 mm

25

od +60  do -15

40 mm

25

od +60  do -15

50 mm

25

od +60  do -15

60 mm

25

od +60  do -15

100 mm

25

od +60  do -15

 

SPIRALNO CREVO BELO

     
 

 

Spiralno crevo

 

Spiralno crevo za pumpe

Dimezija
 
(Ø)

Dužina
(m)

Temperatura
(oC)

20 mm

50m

od +60  do -15

25 mm

50m

od +60  do -15

30 mm

50m

od +60  do -15

35 mm

50m

od +60  do -15

40 mm

50m

od +60  do -15

50 mm

50m

od +60  do -15

 

SPIRALNO CREVO PLAVO

     
     

Vrh stranice Vrh strane

 

Copyright © Migros 2001 - 2006