Oprema za voćarstvo i vinogradarstvo

ČEPILICE

Enološke posude

 

 

 

Čepilica za krunske zatvarače TCCR

 

 

 

Čepilica za krunske zatvarače  TC1T 

Prese za voće

Muljače

Pasirke i mlinovi

Pumpe za pretakanje

Pumpe za kljuk

Uređaji za filtriranje

Pretakači

ČEPILICA  ZA KRUNSKE ZATVARAČE "TCCR"

ČEPILICA ZA KRUNSKE ZATVARAČE  "TC1T"

INOX burad

   
   

Polipropilenske posude

Čepilica za krunske zatvarače ORNELA

Drvena burad

Staklena ambalaža

Čepilice

Aparati za kapice

Zatvarači

Vrenjače

Punilice

ČEPILICA  ZA KRUNSKE ZATVARAČE  "ORNELA"

 ČEPILICA  ZA KRUNSKE ZATVARAČE "TCSGC"

Oprema za pranje flaša

   
   

Merni instrumenti

Čepilica za krunske zatvarače HANDY

Čepilica za krunske zatvarače REGINA

Pasterizator

Enološka sredstva

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČEPILICA  ZA KRUNSKE ZATVARAČE "HANDY"

ČEPILICA  ZA KRUNSKE ZATVARAČE "REGINA"

     
 

Ručna čepilica za krunske zatvarače

Ručna čepilica za plutane zatvarače

  RUČNA ČEPILICA  ZA KRUNSKE ZATVARAČE RUČNA ČEPILICA  ZA PLUTANE ZATVARAČE
     
  Električna čepilica za krunske zatvarače  

Univerzalna čepilica

 

ELEKTRIČNA ČEPILICA 

ZA KRUNSKE ZATVARAČE

UNIVERZALNA ČEPILICA

ZA PLUTANE I KRUNSKE ZATVARAČE

     
  Čepilica TG Čepilica Mini

 

ČEPILICA ZA PLUTANE ZATVARAČE "TG"

 ČEPILICA ZA PLUTANE ZATVARAČE "MINI"
     
  Ručna navojna čepilica Adapter za krunske zatvarače

 

RUČNA ČEPILICA ZA NAVOJNE ČEPOVE

Dimenzije čepa: 24 mm, 28 mm,  31,5 mm

ADAPTER ZA KRUNSKE ZATVARAĆE  Ø 29 cm

Za čepilice ORNELA, HANDY, REGINA

     

Vrh stranice Vrh strane

 

Copyright © Migros 2001 - 2006