Oprema za voćarstvo i vinogradarstvo

MERNI INSTRUMENTI

Enološke posude

 

 

 

 

 

 

 

Prese za voće

Muljače

Pasirke i mlinovi

Pumpe za pretakanje

Pumpe za kljuk

Uređaji za filtriranje

Pretakači

INOX burad

Polipropilenske posude

Drvena burad

ALKOHOLOMETAR

(hrvatska proizvodnja)

ŠIROMETAR

(hrvatska proizvodnja)

Staklena ambalaža

Merni instrument za određivanje procenta alkohola u rakiji (skala 10-70 vol. %) Postoje dve vrste: alkoholometar (rakijaš) bez temperaturne skale za orijentaciono merenje i alkoholometar sa temperaturnom skalom za preciznije merenje. Isporučuje se u blister pakovanju sa uputstvom za upotrebu. Baždaren je na 20 Co .

Merni instrument za određivanje procenta šećera u širi (moštu). Postoje dve vrste:  širometar bez temperaturne skale za orijentaciono merenje količine šećer, OECHSLE-u i širometar sa temperaturnom skalom za preciznije merenje po OECHSLE-u. Isporučuju se u blister pakovanju sa uputstvom za upotrebu. Baždaren na 20 Co.

Čepilice

Aparati za kapice

Zatvarači

Vrenjače

Uputstvo za korišćenje alkoholometra

TABELA KOREKCIJE (20Co)

Uputstvo za korišćenje širometra

Punilice

 
   

Oprema za pranje flaša

Rakijski komplet

 

 

 

Merni instrumenti

Pasterizator

Enološka sredstva

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAKIJSKI KOMPLET

(hrvatska proizvodnja)

INDIKATOR VRENJA KOMINE

(hrvatska proizvodnja)

 

Rakijski komplet se sastoji od alkoholometra (rakijaša) i indikatora vrenja komine. Isporučuje se u blister pakovanju sa uputstvom za upotrebu.

Merni instrument  za određivanje završertka vrenja komine različitih vrsta rakija, Isporučije se u plastičnom onotaču sa uputstvom za upotrebu

 

Uputstvo za korišćenje indikatora vrenja

     
 

Alkoholometar rakijaš

 

ALKOHOLOMETAR SA TERMOMETROM

(Hrvatska proizvodnja)

ALKOHOLOMETAR ORIJENTACIONI
(Hrvatska proizvodnja)

 

Merni instrument za određivanje procenta alkohola u rakiji (skala 10-70 vol. %) sa temperaturnom skalom za precizno merenje. Isporučuje se u kartonskim omotu.

 Baždaren je na 15 Co (TLOS)

Merni instrument za orijentaciono određivanje procenta alkohola u rakiji (skala 10-70 vol. %).

Isporučuje se u kartonskim omotu.

Baždaren je na 15 Co (TLOS)

 

 

Uputstvo za korišćenje alkoholometra i  tabela korekcije TLOS (15Co)

     
 

Širometar sa temperaturom

Širometar orijentacioni

 

ŠIROMETAR SA TERMOMETROM

(Hrvatska proizvodnja)

ŠIROMETAR ORIJENTACIONI
(Hrvatska proizvodnja)

 

Merni instrument za određivanje procenta šećera u širi po BABO-u, sa temperaturnom skalom za preciznije merenje. Isporučuje se u kartonskom omotu sa uputstvom za upotrebu. Baždaren na 15 Co (TLOS)

Merni instrument za orijentaciono određivanje procenta šećera u širi po BABO-u. Isporučuje se u kartonskom omotu sa uputstvom za upotrebu. Baždaren na 15 Co (TLOS)

 

 

Uputstvo za korišćenje širometra

     
 

Alkoholometar sa termometrom

Alkoholometar orijentacioni

 

ALKOHOLOMETAR SA TERMOMETROM
(italijanska proizvodnja)

ALKOHOLOMETAR ORIJENTACIONI
(italijanska proizvodnja)

 

Merni instrument za određivanje procenta alkohola u rakiji (Skala 0-100 vol. %) sa temperaturnom skalom za preciznije merenje. Isporučuje se u plastičnom omotu sa uputstvom za upotrebu.

Merni instrument  za orijentaciono određivanje procenta alkohola u rakiji (Skala 0-100 vol. %). Isporučuje se u plastičnom omotu sa uputstvom za upotrebu.

 

Uputstvo za korišćenje alkoholometra

     
 

Širometar sa temperaturom

Širometar orijentacioni

 

ŠIROMETAR SA TERMOMETROM
(italijanska proizvodnja)

ŠIROMETAR ORIJENTACIONI
(italijanska proizvodnja)

 

Merni instrument za određivanje procenta šećera u širi (moštu). Isporučuje se u plastičnom omotu sa uputstvom za upotrebu. Skala je po BABO-u ili EKSELU. Baždaren je na 20 Co

Merni instrument za orijentaciono određivanje procenta šećera u širi (moštu). Isporučuje se u plastičnom omotu sa uputstvom za upotrebu. Skala je po BABO-u. Baždaren je na 20 Co

 

Uputstvo za korišćenje širometra

     
 

 

SIROMETAR TRI SKALE ART 574

PH METAR

 

Merni instrument  za orijentaciono određivanje procenta šećera u širi, alkohola u širi i gustine šire.  Isporučje se u plastičnom omotu sa uputstvom za upotrebu. Baždaren je na 15 Co

Merni instrument za određivanje pH vrednosti nemačke proizvodnje.  Isporučuje se u kartonskom omotu sa uputstvom za upotrebu.

 

Uputstvo za korišćenje širometra sa 3 skale

 Uputstvo za korišćenje pH metra

     
 

Vinomer

 

VINOMER

VINOMETAR ART 590

 

Merni instrumenti za određivanje procenta alkohola u vinu.  Isporučje se u plastičnom omotu sa uputstvom za upotrebu.

Merni instrumenti za određivanje procenta alkohola u vinu.  Isporučje se u plastičnom omotu sa uputstvom za upotrebu.

 

  Uputstvo za korišćenje vinomera

  Uputstvo za korišćenje vinometra

     
 

Termometar za vino

Termometar za vino

 

TERMOMETAR ZA VINO 106727

TERMOMETAR ZA VINO LUX

 

Merni instrumenti za određivanje temperature vina. Isporučuje se u plastičnom omotu.

Merni instrumenti za određivanje temperature vijna. Isporučuje se u metalnom omotu.

     
  Termometardigitalni

 

TERMOMETAR DIGITALNI

TERMOMETAR DIGITALNI

 

Merni instrument za određivanje temperature tečnosti. Skala od -50 do +300 C sa ubodnom iglom od nerđajućeg čelika. Isporučuje se u blister pakovanju sa uputstvom za upotrebu. 

Merni instrument za određivanje temperature tečnosti. Skala od -50 do +150 C sa ubodnom iglom od nerđajućeg čelika. Isporučuje se u blister pakovanju sa uputstvom za upotrebu. . 

     
  Termometar za zemlju

 

TERMOMETAR ANALOGNI

TERMOMETAR UBODNI ZA ZEMLJU

 

Merni instrument za određivanje temperature u tečnosti.  Skala od -20 do +110 C.

Termometar je na bazi žive.

Merni instrument za određivanje temperature zemljišta.

     
  Refraktometar Refraktometar za med

 

REFRAKTOMETAR 4000

REFRAKTOMETAR ZA MED 4200

 

Merni instrument za određivanje koncentracije  šećera u grožđu, širi, voću i bistrim sokovima. Isporučuje se u plastičnoj kutiji sa uputstvom za upotrebu.

Merni instrument za određivanje koncentracije šećera i vode u medu i voćnim sirupima i za merenje njihove gustine. Isporučuje se u plastičnoj kutiji sa uputstvom za upotrebu.

  Upustvo za korišćenje refraktometra

Upustvo za korišćenje refraktometra za med

     
  Areometar za pivo Pipeta

 

AREOMETAR

PIPETA

 

Merni instrument za određivanje gustine piva. Isporučuje se u plastičnom omotu.

Pipeta za uzorkovanje

Dužina: 50 cm

  Upustvo za korišćenje areometra  
     
 

 

PIPETA ZA TESTIRANJE

 

Pipeta sa spacijalnim završetkom za lako uzorkovanje i testiranje tečnosti (voda, vino, rakija,pivo) bez upotrebe menzure.

 

Dužina: 50 cm

     
 

 

MENZURA SA SKALOM

MENZURA BEZ SKALE

 

Pomoćna plastična posuda za merenje procenta alkohola i šećera.

Zapremina (ml):  100, 250, 500

Pomoćna plastična posuda za merenje procenta alkohola i šećera.

Zapremina (ml): 100, 200, 500

     
     

Vrh stranice Vrh strane

 

Copyright © Migros 2001 - 2006