Oprema za voćarstvo i vinogradarstvo

PASTERIZATOR ZA SOK

Enološke posude

Pasterizator za sok

Prese za voće

Muljače

Pasirke i mlinovi

Pumpe za pretakanje

Pumpe za kljuk

Uređaji za filtriranje

Pretakači

INOX burad

Polipropilenske posude

Drvena burad

Staklena ambalaža

Čepilice

PROTOČNI PASTERIZATOR ZA SOK

Aparati za kapice

Protočni pasterizator za sok poseduje termostat za regulaciju temperature vode, slavinu za istakanje soka i regulaciju protoka i indikaciju temperature vode i soka.

Zapremina  gornje posude za soka 30 l.

 

  Kapacitet:  60 - 90 l/h

Temperatura pasterizacije: 75 - 80 oC

Instalisana električna snaga:  6 KW 

Zatvarači

Vrenjače

Punilice

Oprema za pranje flaša

 

Merni instrumenti

 

Pasterizator

 

Enološka sredstva

 
   
   
   
   
   
   
   
     

Vrh stranice Vrh strane

 

Copyright © Migros 2001 - 2006