Oprema za voćarstvo i vinogradarstvo

REZERVNI DELOVI ZA PUMPE

Enološke posude

 

 

Impeler

 

 

Impeler

Prese za voće

Muljače za grožđe

Muljače i pasirke za voće

Pumpe za pretakanje

Pumpe za kljuk

Uređaji za filtriranje

Pretakači

IMPELER PUMPE ROVER

IMPELER PUMPE NOVAX

INOX  burad

   
   

Polipropilenske posude

Priključak za crevo Priključak za crevo

Drvena burad

Staklena ambalaža

Čepilice

Aparati za kapice

PRIKLJUČAK ZA CREVO ROVER

PRIKLJUČAK ZA CREVO NOVAX

Zatvarači

   
   

Vrenjače

Priključak za crevo Priključak za crevo

Punilice

Oprema za pranje flaša

Merni instrumenti

Pasterizator

PRIKLJUČAK ZA CREVO ROVER

PRIKLJUČAK ZA CREVO NOVAX

Enološka sredstva

   
   
  Poklopac pumpe Poklopac pumpe
 

POKLOPAC PUMPE ROVER

POKLOPAC PUMPE NOVAX

     
  Ventilator Poklopac ventilatora
 

VENTILATOR

POKLOPAC VENTILATORA

     
  Plastični poklopac
 

PLASTIČNI POKLOPAC

TELO PUMPE

     
  Set gumicaSet gumica Set gumica
 

SET GUMICA

Gumice za pumpe za pretakanje

SET GUMICA

Gumice za Colombo pumpu

     
   
   
 

Prethodna stranica  Pumpe za pretakanje

Prethodna stranica  Uređaji za filtriranje

     
   
     

Vrh stranice Vrh strane

 

Copyright © Migros 2001 - 2006